Dne 30. záři žáci 5.A a 5.B navštívili na choltickém zámku výstavu věnovanou choltickému rodákovi Vincentu (Čeňkovi) Daňkovi, jednomu ze zakladatelů výrobního podniku ČKD. Vincent Daněk patřil mezi významné české vynálezce 19. století, které budou žáci probírat v rámci předmětu vlastivěda. Mnohokrát děkujeme panu kastelánovi Lukáši Rychteckému za umožnění prohlídky a výstižný výklad. 

 Vysava Vincent Danek 01  Vysava Vincent Danek 02

Ing. Jan Brožek

Ve čtvrtek 16. záři se žáci pátých ročníků zúčastnili adaptačního přespání ve škole.  Po krátké informativní schůzce s rodiči se žáci přesunuli do tělocvičny, kde byly na programu hry zaměřené na budování kolektivu. Po večeři přišly na řadu třídní aktivity. Poté následoval filmový večer v malé tělocvičně, kde jsme zhlédli film Harry Potter a Kámen mudrců. Po filmu se žáci uložili ke spánku ve velké tělocvičně. Druhý den jsme se po společné snídani vydali na výstavu do Svinčan.

 Spani ve skole 01  Spani ve skole 02  Spani ve skole 03  Spani ve skole 04

Ing. Jan Brožek

Naše škola se tento školní rok zapojila do programu Den pro školu. Tento program představuje žákům dobrovolníky různých profesí a inspiruje je jejich příběhem. Dobrovolníci svým vyprávěním mohou pomoci najít motivaci dětem pro další studium, rozšířit jejich obzory a najít cestu k výběru střední školy. V pondělí 26.9. 2022 nás navštívil manager prodeje a besedoval s žáky  8.A, 8.B, 9.A a 9.B. Doufám, že jim přinesl mnoho podnětů, kam se žáci mohou ubírat v dalším studiu a co pro to udělat. 

Těšíme se na dalšího dobrovolníka , který žákům rozšíří znalosti z jiného oboru.

Mgr. Božena Špilínková

Děti od 1. do 9. ročníků naší školy se zúčastnily v pátek 16. září 2022 tradičního pěšího výletu do Svinčan, kde se jako každoročně konala pěstitelská a chovatelská výstava.  Děti se na výstavu vždy velmi těší a domů si odnášejí roztomilá domácí zvířátka i různé rostliny se závazkem se o ně pečlivě starat. Musí si vždy pořádně promyslet, zda jsou na tuto péči připraveni a mají takové možnosti, aby se zvířátkům dobře dařilo a květiny rostly. 

Letošní výlet byl také zároveň součástí ekologického projektu s názvem Pěšky do školy. Počasí se vydařilo a děti si odnášely nejen zážitky, nové domácí mazlíčky, ale také se podařilo některé myšlenky z projektu realizovat.

 Svincany 2022 23  Svincany 2022 24  Svincany 2022 27  Svincany 2022 31
 camera Další foto...      

Mgr. Naděžda Baťková

casopis 5B 22

Žáci z 5.B pracovali v průběhu května a června o hodinách psaní na třídním časopisu.

Společně si vymysleli a odhlasovali název, vzhled titulní strany i všechny články. Všichni se zapojili a zjistili, že vymyslet a sepsat článek není nic jednoduchého. Celou třídu velmi chválím a děkuji za úspěšné dokončení společné práce.

Časopis si můžete prohlédnout v příloze.

 

Kaolína Říhová 

Výlet třídy 4. B se konal 16 a 17.6.2022. Pěšky jsme šli od Žižkova dubu na zříceninu hradu Lichnice, Lovětínskou roklí do Třemošnice a podél řeky Doubravy až do Ronova, tedy asi 14 km. Na Lichnici nás paní průvodkyně seznámila s historií hradu, vylezli jsme na rozhlednu a uchvátil nás výhled do okolí. V Lovětínské rokli jsme hledali tajné zprávy a indicie k pokladu. Všechny skupiny  nakonec musely spolupracovat a vyluštit kód zámků. To se povedlo a tak se mohla rozdělit sladká odměna. Bouřku jsme přečkali na chatě s hrou Městečko Palermo. Po opékání buřtíků jsme šli do spacáků. Všichni únavou usnuli téměř hned a vyspali se do růžova. Ráno nás čekala hra na louce a pak už jen návrat domů.  

Děkujeme paní Radce Zelenkové, že si našla čas a výlet si užila s námi. 

Vylet 4B 02 Vylet 4B 05 Vylet 4B 10 Vylet 4B 15
 camera Další foto...      

Marie Brožová a Lenka Jiřišťová