V letošním roce jsme se opět zapojili do mezinárodního projektu European Christmas Decoration Exchange. Pro naše partnerské školy z Francie, Španělska, Itálie, Německa, Bulharska, Řecka, Polska, Litvy, Chorvatska i Velké Británie děti druhého stupně vytvořily vánoční ozdoby a sepsaly dopisy, v nichž představují naši zemi a přibližují tradice vánočních oslav. Naše vločky a andílkové tak budou zdobit vánoční stromečky ve 23 evropských školách a my se již nyní na oplátku můžeme těšit na milá přání, zprávy od našich přátel a na dekorační překvapení, která budou krášlit naši školu.

Christmas Decoration 01 Christmas Decoration 02

 Mgr. Blanka Váňová

Ve čtvrtek 25. října se 5 žákyň devátého ročníku zúčastnilo akce Zdravohrátky na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi. Cílem akce bylo seznámit budoucí studenty se školou a vším, co nabízí. Přidanou hodnotou byla návštěva na RZP Chrudim. V dopoledních hodinách si děvčata vyzkoušela resuscitaci, pohyb lidí pod vlivem alkoholu i nevidomých, seznámila se s prací Lékařů bez hranic a 3 stanoviště nabídl dispečink záchranné pomoci. Tam bylo možné si vyzkoušet přivolání záchranky, zástavu masivního krvácení, prohlédnout si sanitku běžnou i převážející lidi s infekčním onemocněním či nákazou. Bonusem byla možnost obléknout si oděv, který nosili zdravotníci v době silného výskytu kovidu. Vše bylo zakončeno soutěží. Střední škole, Pardubickému kraji  i záchranářům bychom chtěly poděkovat za skvělý zážitek.

Mgr. Hana Ošlejšková

zalozky

V říjnu se naše škola zapojila do 13. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádají Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii, podpora čtenářství a přátelství prostřednictvím výměny záložek do knih. Proto jsem se i my pustili do výroby a různými technikami jsme pro děti z partnerské základní školy ze Žilinského samosprávného kraje vytvořili záložky zachycující postavy a příběhy z našich oblíbených knížek. Třeba s výměnou záložky nalezneme i nové kamarády.

Mgr. Blanka Váňová

V pátek 21.10. jsme navštívili, a opět velmi rádi, naši choltickou knihovnu.  Paní knihovnice Radka pro nás nachystala moc krásné a vtipné setkání s básničkami, hádankami ve verších a příslovími. Vzpomněli jsme i na choltického rodáka Bohdana Jelínka s jednou jeho lyrických básniček se skrytým názvem POTVORO. Že poezie je laškovně hravá jsme se dověděli i např. z japonských trojverších tzv. haiku s pevnou stavbou počtu slabik a z básničky ve tvaru přesýpacích hodin. No a že za nás může trochu veršovat i počítač, byl další zajímavý doplněk k tématu. Skládali jsme své vlastní veršovánky a pokusili se zhudebnit jednu sloku na známé melodie. Obrazové hádanky se skrytými příslovími a luštění na stejné téma nás všechny pobavilo. Opět jsme strávili příjemné chvíle a těšíme se na příště.

Děkujeme Radko.

Knihovna 3A 01 Knihovna 3A 04 Knihovna 3A 18 Knihovna 3A 21
camera Další foto...      

Mgr. Ivana Benešová

Říká se: „Chyťte příležitost za pačesy.“ A tak jsme učinili a přihlásili jsme se na virtuální prohlídku naší jaderné elektrárny v Dukovanech. V současné době je energetika ostře sledovaným tématem, a proto jsme byli napjatí, co se dozvíme.

Prohlídka proběhla pod patronací Skupiny ČEZ. Měli jsme dva průvodce, kteří nás provedli celým areálem a vysvětlili nám, co a jakým způsobem ve které oblasti elektrárny probíhá. Akce se nám líbila o to víc, že jsme se nejen dozvěděli mnoho zajímavých informací, ale mohli jsme si i zasoutěžit. Již nyní uvažujeme, že bychom využili nabídky na virtuální prohlídku dalších druhů elektráren na území naší republiky. Děkujeme organizátorům za poskytnutou možnost a vedení školy za to, že nám prohlídku umožnilo.

Mgr.: Hana Ošlejšková

V pondělí 24.10. 2022 vyrazily obě druhé třídy do Východočeského divadla v Pardubicích na představení Maxipes Fík v podání Divadla Krapet z Prahy. Prožili jsme více než hodinu zábavy, písniček, zajímavé podívané. Zjistili jsme, jak dobře se může knížka a současně kreslená večerníčková pohádka "přenést" na jeviště divadla. Představení nám doplnilo i současné učivo - úryvek z knihy v čítance, savce v prvouce a také zpěv. 

Představení se nám líbilo, hlavně veselé dovádění obrovského nafukovacího Fíka. Už teď se těšíme, jaký další divadelní příběh nás čeká příště. 

Divadlo Maxipes Fik 02 Divadlo Maxipes Fik 03 Divadlo Maxipes Fik 06 Divadlo Maxipes Fik 11
camera Další foto...      

Mgr. Radmila Falgenhauerová