Žáci 6. A si vyzkoušeli novou formu výuky, tzv. skupinovou výuku. Od 29. února do 8. března byli žáci rozděleni po čtyřech do pěti skupin. V rámci dějepisu si vybrali název skupiny podle antických městských států a to: Athény, Delfy, Kréta, Sicílie a Syrakusy. V jednotlivých předmětech mohli získávat body, které na konci rozhodovali o hodnotě výsledné známky za aktivitu. Poslední den žáci vyplnili evaluační dotazník, ve kterém hodnotili klady a zápory skupinové práce. Celkově hodnotili tuto činnost kladně a rádi by si to ještě zopakovali.

  Ing Jan Brožek

  Na výtvarnou výchovu před jarními prázdninami jsme si vybrali téma karnevalová maska. A co by to bylo za vyrábění masky bez masek? Děti i paní učitelka a paní asistentka tedy přišly v tento den v převleku. Jaká byla nálada a jak se dětem povedly karnevalové škrabošky, vidíte ve foto příloze.

  A ještě si také všimněte na fotografiích výrobků, na které děti ukazují. Jsou to malé tkané koberečky, které se dětem moc povedly a vyrobily je v hodinách pracovních činností.

  Karneval 1B 03 Karneval 1B 05 Karneval 1B 13 Karneval 1B 18
  camera Další foto...      

  Mgr. Zuzana Bílková

  V hodině prvouky, kde si povídáme o probouzející se přírodě, jsme se vydali do obory, abychom se přesvědčili, zda i tam už příroda ožívá. Co jsme viděli, si můžete prohlédnout na fotografiích.

  Snezenky 01 Snezenky 02 Snezenky 03

  Mgr. Zuzana Bílková

  Co je masopust a kdy se slaví? Masopustní zvyky mají svůj původ už v předkřesťanských dobách a jsou to oslavy konce zimy. Oslavy, které znamenají hodování, veselení se a zábavu mezi dvěma postními obdobími. 

  To vše a mnoho dalšího se děti za 4. B dozvěděly v průběhu jednoho týdne. V rámci projektového vyučování jsme na téma Masopust vyrobili lapbook, kde byly informace o masopustu. Zjistili jsme, kdo vše chodí v masopustním průvodu, jak se dané postavy jmenují. Také víme, co je Popeleční středa, jaké dny jsou před ní a co po ní následuje. Vyráběli jsme šaška, který měl vlasy se slovními druhy. Celý týden jsme zakončili karnevalem, kdy děti do školy přišly v krásných maskách. Myslím si, že se tento týden velmi povedl a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.  

  Masopust 4B 11 Masopust 4B 12 Masopust 4B 18 Masopust 4B 34
  camera Další foto...      

  Mgr. Tereza Kopová 

  Ve čtvrtek na netradiční datum 29.2. jsme si ve třídě v malých dílničkách ve dvouhodinové práci vyzkoušeli propojit zkoumání vlastností věcí a látek pomocí měření hmotnosti, objemu, délek a času. Víme, kolik uděláme poctivých dřepů za 1 min, kolik měří šířka dveří, skla v oknech, kolik váží náš penál, jak navážit 280 g čočky a kolik chybí do 1 kg.  Zkoumali jsme vztah dkg (dnes dag) a g a už víme, jak použít závaží na dvouramenných váhách. Bude se nám tím lépe používat i oblast běžných metafor např. vyvažovat, rozvažovat, převaha, a jak nad vším můžeme uvažovat, vážit slova svá a možná druhým občas připomenout, aby i svá slova používali uvážlivě. Měřili jsme obvod předmětů pomocí papírového metru z Ikey, známe už i obvod nějaké části těla. Zkoumali jsme i objem nádob, přelévali vodu do odměrných válců a odečetli údaj.  Také např. kolik ml se vejde do čajové nebo polévkové lžíce. Ve skupině jsme se učili spolupracovat, pomáhat si, rozdělit si práci. Na závěr jsme svou práci zhodnotili. Zase o sobě víme o trochu více.

  Užili jsme si to.    

  Dilnicky 4A 01 Dilnicky 4A 13 Dilnicky 4A 35 Dilnicky 4A 40
  camera Další foto...      

  Mgr. Ivana Benešová

  Poslední únor byl pro osmé ročníky ve znamení projektového dne. Naše škola se zapojila do projektu „Technika do škol“. V rámci tohoto projektu objíždí zapojené školy lektoři se speciálně upraveným kamionem, který je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Tato mobilní učebna je centrem pro výuku a experimentování s technikou. Lektoři s sebou přivážejí nejen znalosti a odbornost, ale také zajímavé ukázky a praktické workshopy.

  Žáci osmých ročníků byli rozděleni do skupin a během dopoledne absolvovali celkem 3 workshopy.

  Praktické zkušenosti s 3D tiskem

  Během tohoto workshopu se žáci ponořili do fascinujícího světa 3D tisku. Na workshopu se naučili základy této pokročilé technologie a každý z nich měl možnost si vytisknout vlastní klíčenku s osobním nápisem. Workshop byl jistě zajímavý i pro žáky, pro které není 3D tisk novinkou, jelikož 3D tisku se věnují ve škole například v rámci volitelného předmětu Základy robotiky.

  Elektromobilita jako součást moderního světa

  Po 3D tisku následovala krátká přednáška o elektromobilitě. Žáci získali informace o principech elektromobilů a seznámili se s udržitelnými alternativami v automobilovém průmyslu. Tato přednáška nejen rozšířila povědomí o ekologických trendech, ale také zdůraznila význam udržitelné mobility pro budoucnost.

  Kariérní poradenství

  Začalo se testem RIASEC, což je výzkumný nástroj, který pomáhá identifikovat zájmy a sklony každého jednotlivce. Po absolvování testu mohli žáci otevřeně diskutovat o svých výsledcích, sdílet své myšlenky ohledně budoucího zaměření. Hovořilo se nejen o budoucím povolání, ale také o důležitosti osobní pohody v budoucím pracovním životě. Tato interaktivní forma kariérního poradenství nabídla konkrétní výsledky a směry pro žáky, ale také podněcovala ke kritickému myšlení a sebepoznání.

  Celkově byl projekt „Technika do škol“ pro naši školu inspirativním a vzdělávacím zážitkem. Otevřel nové možnosti, podporoval rozvoj moderních technologických dovedností a poskytl žákům klíčové nástroje pro úspěšnou budoucnost. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto projektu a těšíme se na další podobné, které posílí znalosti a dovednosti našich žáků.

  Více o projektu na webu Technika do škol | web o projektu Technika do škol (technikadoskol.cz). Také si můžete přečíst článek v Pardubickém deníku: https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/rybitvi-pojizdna-ucebna-kamion-pardubicko.html.

  Vyukovy kamion 01 Vyukovy kamion 04 Vyukovy kamion 06 Vyukovy kamion 11
  camera Další foto...      

  Mgr. Božena Špilínková, Mgr. Dana Tučková

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality